Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

20-21 września, w Białymstoku odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

23 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym ochrony obywateli przed służbami specjalnymi.

24 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Opolu.

27 września, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wzięli udział w konferencji "Adwokat dla przedsiębiorcy" (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski