Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

30 września-1 października, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej delegowało adw. prof. dr. hab. Piotra Kardasa, wiceprezesa NRA  i adw. Anisę Gnacikowską, zastępcę sekretarza NRA na Otwarcie Roku Prawniczego w Londynie.

1 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
 
Prezydium NRA omówiło kwestie związane z organizacją szkoleń dla adwokatów z zakresu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Prezydium NRA uznało, iż z uwagi na zakres nowelizacji ale również wątpliwości interpretacyjne jakie rodzi ta materia, zasadne jest wsparcie szkoleń izbowych, poprzez organizację cyklu szkoleń przez Naczelną Radę Adwokacką we współpracy z Izbami. Prezydium NRA uznało, że szkolenia zawodowe winny być realizowane w formule zadań własnych adwokatury i powinno być bezpłatne dla wszystkich członków adwokatury.
 
Prezydium NRA przyjęło znowelizowany „Regulamin postępowania mediacyjnego Centrum Mediacji przy NRA”. Ponadto zatwierdzono tekst jednolity regulaminu Centralnego Zespołu Wizytatorów.
 
Omówiono również kwestie związane z minimum czasowym prowadzonych zajęć przypadających na jeden rok aplikacji adwokackiej, który reguluje dokument „Założenia programowe aplikacji adwokackiej. Ramowy program szkoleń”. Prezydium postanowiło zwrócić się o opinię co do konieczności zmian w tym zakresie do przewodniczących komisji aplikacji adwokackich.
 
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił kwestie zintensyfikowanych kontroli zusowskich w kancelariach młodych adwokatek. Niepokój budzi fakt, że ZUS podczas takich kontroli domaga się dostępu do dokumentów objętych tajemnicą adwokacką. Prezydium NRA postanowiło zwrócić się do prezesa ZUS z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.
 
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach adwokatom: Małgorzacie Lekston, Krystianowi Ślązakowi oraz Arkadiuszowi Zapiórowi.
 
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił kwestie finansowe.  
 
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA.

2 października, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w inauguracji roku akademickiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry