Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

10-12 października, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wzięli udział w Konferencji Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz przewodniczył jury Finału Konkursu Krasomówczego im. adw. Stanisława Mikke w Gdańsku. Z kolei w Forum Aplikantów Adwokackich wziął udział adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury. (czytaj relację)

10-13 października, adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, wziął udział w XII Bieszczadzkim Rajdzie Rowerowo–Pieszo–Motocyklowym Polańczyk. (czytaj relację)

11 października, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział jako panelista w konferencji "(Nie)odpowiedzialność władzy sądowniczej" na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W panelu występował także adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski.

14 października, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w Gali 15-lecia Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

15 października,odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

W posiedzeniu gościnnie uczestniczył adw. Tomasz Korczyński, przewodniczący komisji informatyzacji przy NRA, który przedstawił stan prac nad aktualizacją systemu SOA.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zwrócił uwagę na kwestię kontroli przestrzegania procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zaproponował opracowanie propozycji procedury dla kancelarii adwokackich dotyczącej stosowania tejże ustawy.

Adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, poinformował, że ORA w Warszawie wystosowała do NRA wniosek w sprawie opracowania ogólnopolskiego modelu postępowania dla adwokatów w związku z realizacją obowiązku informacyjnego o powstaniu schematu podatkowego u klienta zgodnie z nowymi przepisami Ordynacji podatkowej. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zdecydowało o przekazaniu wniosku do Komisji ds. Praktyki Adwokackiej celem przygotowania wytycznych dla adwokatów.

Adw. Jerzy Glanc poinformował, że z uwagi na RODO opracowano nowy wniosek o przyznawanie odznaczeń „Adwokatura Zasłużonym”. Prezydium NRA przyjęło nowy wzór wniosku.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poruszyła temat wykonania uchwał zjazdowych w kontekście opracowania wytycznych dla adwokatów dotyczących korzystania z nowych technologii. Poinformowała, że zostało przygotowane tłumaczenie wytycznych wydanych przez CCBE.

Adw. Rafał Dębowski poinformował, że zostanie podpisany z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych aneks na przedłużenie umowy na wykonywanie legitymacji adwokackich.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił kwestie finansowe.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich.

17 października, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes i adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, wzięli udział w 9. Europejskim Kongresie Małych I Średnich Przedsiębiorców w Katowicach.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry