Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

24 października, adw. Jacek Trela, prezes NRA, otworzył IX Dni Kultury Adwokatury w Krakowie.  Przed koncertem inaugurującym, a poświęconym pamięci św. Jana Pawła II z okazji zbliżajacej się 100. rocznicy jego urodzin, Prezes NRA wspominał papieża-Polaka oraz przypomniał jego przesłanie do prawników. Adw. Trela przytoczył trzy ważne daty - październikowy wieczór 1978 r., kiedy cały świat usłyszał "habemus papam", czerwiec 1979 roku, gdy papież przybył z pierwszą pielgrzymką do Ojczyzny i kwietniowy wieczór 2005 roku, gdy ogłoszono jego śmierć. Prezes NRA przypomniał, że podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 roku papież powiedział, że "Solidarność to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu". Zaś w 2000 r. papież mówił do prawników: "prawnicy powinni zawsze mieć świadomość, że stoją w pierwszej linii obrony praw człowieka, ponieważ ich działalność służy ochronie samej tożsamożci ludzkiej osoby". Jan Paweł II podkreślał, że powołanie prawników widzi w perspektywie troski o dobro i godność człowieka.

W IX Dniach Kultury Adwoaktury wzięli udział m.in. adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Jerzy Zięba wzięli udział w IX Dniach Kultury Adwokatury w Krakowie.

29 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
 
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, poinformowała o stanowisku Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 września br. dotyczącym zwolnienia doradców podatkowych z tajemnicy zawodowej. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę, w której  popiera stanowisko KRDP i przypomina, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest podstawową gwarancją prawidłowego wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości. (czytaj uchwałę i czytaj stanowisko KRDP)
 
Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbędzie się w dniach 15-16 listopada br. w Warszawie.
 
Prezydium NRA udzieliło adw. Justynie Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, pełnomocnictwa do podejmowania działań organizacyjnych związanych z Krajowym Zjazdem Adwokatury, który odbędzie się w 2020 roku w Bydgoszczy.
 
Adw. Anisa Gnacikowska poinformowała, że 21 października br. odbyło się spotkanie z koordynatorami lokalnymi kampanii informacyjnej „Adwokat w każdym przypadku”. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowy przebieg kampanii oraz dyskutowano nad dalszymi planami. Uczestnicy spotkania rekomendowali kontynuację kampanii.
 
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił kwestie finansowe.
 
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.

30 października, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji uczestniczył w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności w MPiT z udziałem min. M. Ociepy.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry