Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

11 listopada, adw. dr Karol Pachnik reprezentował Adwokaturę na obchodach Święta Niepodległości przy zmianie warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza i na spotkaniu na Zamku Królewskim w Warszawie, zorganizowanym przez Prezydenta RP.

12 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Prezydium NRA przedyskutowało ewentualne potrzeby zmian w regulaminie doskonalenia zawodowego.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zwrócił uwagę na potrzebę opracowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy finansowe.

Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, zreferowała protokoły okręgowych rad adwokackich.

12 listopada, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan ORA w Warszawie i adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wzięli udział w spotkaniu z prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską. Przedmiotem spotkania było omówienie specyfiki świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i wyjaśnienie ostatnich kontroli ZUS w kancelariach adwokatek pobierających zasiłek macierzyński.

14-15 listopada, odbyło się spotkanie sekretarzy okręgowych rad adwokackich w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiejw Warszawie. Spotkaniu przewodniczyli adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA. Udział wzięli adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Agnieszka Winiarska i adw. Tadeusz Wiatrzyk, sekretarze prawni NRA, adw. Andrzej Siemiński, referat skarg.

15-16 listopada, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski