Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

23 listopada, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, oraz członkowie NRA i dziekani okręgowych rad awokackich, wzięli udział w uroczystościach 100-lecia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

26 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
 
Prezydium NRA powołało adw. Rafała Dębowskiego na koordynatora działań związanych z projektem ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, delegując go jednocześnie do kontaktów z Ministerstwem Finansów i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
 
Adw. Marek Mikołajczyk, przewodniczący Komisji wizerunku i ochrony prawnej przy NRA przedstawił stan prac i założenia na kolejny rok prac komisji.  
 
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę, w której wyraziło zaniepokojenie odwołaniem sędziego Pawła Juszczyszyna z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie. (czytaj więcej)
 
Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA. W skład Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej powołano: adw. Magdalenę Bielską, adw. Katarzynę Effort-Szczepaniak, adw. Annę Janicką, adw. Cezarego Rogulę, adw. Piotra Ruszkiewicza, adw. Monikę Spieler. Ponadto Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której powołało adw. Cezarego Rogulę na wiceprezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
 
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało do składu Komisji ds. Praktyki Adwokackiej adw. Bartłomieja Trętowskiego.
 
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.
 
Prezydium rozpatrzyło sprawę osobową, przedstawioną przez adw. Agnieszkę Winiarską, sekretarz prawniczą NRA.

28 listopada, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym w Ministerstwie Finansów w sprawie ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

28 listopada, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, prezes Centrum Mediacji NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wzięli udział w konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości "Kultura mediacji".

28 listopada, adw. Bartłomiej Trętowski został delegowany na posiedzenie Komitetu CCBE ds. prawa nowoczesnych technologii i posiedzenie grupy roboczej CCBE ds. inwigilacji.

28 listopada, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej wziął udział w otwarciu Roku w Radzie Paryskiej w Paryżu.

29 listopada, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Sesji Plenarnej CCBE w Brukseli, konferencji i posiedzeniach Komisji CCBE.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry