Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

7 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w szkoleniu dot. zmian w kodeksie postępowania cywilnego, zorganizowanym w ORA w Kielcach.

7 grudnia, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w Warszawie w gali Naczelnej Izby Lekarskiej, z okazji 30-lecia odrodzonych izb lekarskich.

7 grudnia, adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA, prowadził galę wręczenia Nagrody im. Hołdy w Lublinie. Odczytano list z gratulacjami od adw. Jacka Treli, prezesa NRA. Laureatem tegorocznej nagrody zostało Stowarzyszenie Tęczowy Białystok.

9 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Przemysław Rosati oraz adw. Maciej Łaszczuk, wzięli udział w spotkaniu wigilijnym Sekcji Praktyków Prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

10 grudnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odwołało adw. Piotra Ruszkiewicza ze składu Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz powołało w skład Rady: adw. dra Roberta Bogdzio, adw. dr Katarzynę Golusińską i adw. Małgorzatę Szwedowską.

Prezydium NRA omówiło wyrok TSUE z 19 listopada br. i orzeczenie Izby Pracy i Ubezpieczeń Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia br. dotyczące tego wyroku.

Ponadto Prezydium NRA przyjęło harmonogram posiedzeń Prezydium i posiedzeń plenarnych Naczelnej Rady Adwokackiej na rok 2020.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.

Prezydium rozpatrzyło również sprawę osobową, przedstawioną przez adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA.

11 grudnia, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w I Kongresie Edukacji Prawnej w Gdańsku.

11 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA, adw. Bartosz Grohman, członek NRA, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, wzięli udział w spotkaniu wigilijnym w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

12 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA i Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA oraz członkowie NRA: adw. dr Andrzej Malicki, adw. Maciej Łaszczuk, adw. prof. dr hab. Jacek Giezek, adw. dr Michał Synoradzki, adw. Jakub Wende, adw. Wojciech Bergier oraz dziekani: adw. Jerzy Lachowicz,  adw. Wiktor Indan-Pykno wzięli udział w konferencji "Ponadczasowość zasad etyki zawodu adwokata a granice ich ewentualnej modyfikacji" w Łodzi. Organizatorami byli członkowie NRA: adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie, adw. Marek Jagielski,dziekan ORA w Radomiu, adw. Janusz Steć, dziekan ORA w Siedlcach, adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu, adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA w Łodzi oraz adw. Dariusz Wojnar, cżłonek NRA .   

13 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej wzięli udział pogrzebie adw. Krystyny Skoleckiej-Kony w Łodzi. Pani Mecenas zmarła 6 grudnia (czytaj biogram)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry