Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

13 grudnia, odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne sędziów i pracowników Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Spotkaniu przewodniczył Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie adw. Witold Kabański.
W spotkaniu udział wzięli m. in. adw. Jacek Ziobrowski – prezes WSD, adw. Małgorzata Tyszka-Hebda – wiceprezes WSD, adw. Jan Ciećwierz – wiceprezes WSD, adw. Ewa Krasowska – Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Grzegorz Fertak – pierwszy zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, adw. Przemysław Rosati – członek Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Leon Krysztofowicz – były prezes SDIA, adw. Anna Mika–Kopeć – pierwszy zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak - dziekan ORA w Warszawie, adw. Andrzej Orliński - wicedziekan Dziekan ORA w Warszawie, adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska - wicedziekan ORA w Warszawie, adw. Aleksander Krysztofowicz - zastępca sekretarza ORA w Warszawie.

16 grudnia, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w spotkaniu wigilijnym Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

16 grudnia, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA oraz adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, wzięli udział w spotkaniu świątecznym w izbie adwokackiej w Katowicach.

17 grudnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, wystąpił do Prezydium NRA z propozycją podjęcia uchwały, w której zawarta byłaby prośba do Marszałek Sejmu RP, Elżbiety Witek, o mediacje w procesie wypracowywania rozwiązań ustawowych wygaszających konflikt między władzą wykonawczą a sądowniczą. Prezydium NRA podjęło w tej sprawie uchwałę. (czytaj więcej)

W posiedzeniu udział wziął adw. prof. Robert Zawłocki, przewodniczący komisji legislacyjnej przy NRA. Pan Profesor przedstawił stan prac komisji oraz plany na najbliższy rok.

W posiedzeniu udział wzięła również adw. Monika Horna-Cieślak, która przedstawiła plan szkoleń warsztatowych dla adwokatów występujących w roli kuratorów. Prezydium postanowiło wesprzeć szkolenia.    

Gościem posiedzenia Prezydium NRA był adw. Maciej Łaszczuk, przewodniczący komisji ds. praktyki adwokackiej przy NRA. Referował sprawę implementacji „Wytycznych antykorupcyjnych IBA dla adwokatur – członków IBA”. Postulował wyznaczenie koordynatora, który opracuje strategię Adwokatury w zakresie walki z korupcją. Podkreślił, że temat jest ważny, ponieważ wiąże się z takimi kwestiami jak niezależność adwokatów i adwokatury oraz ochroną tajemnicy zawodowej.

Adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, przekazał Prezydium szczegóły swojej korespondencji z Sądem Najwyższym w sprawie kierowania kasacji spraw dyscyplinarnych adwokatów do Izby Karnej SN zamiast do Izby Dyscyplinarnej SN.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów omówiła wizytacje tego Zespołu w izbach adwokackich oraz uchwały i bieżące sprawy okręgowych rad adwokackich. 

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe. 

17 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięli udział w posiedzeniu Komisji ds Wizerunku i Ochrony Prawnej w biurze Naczelnej Rady Adwoakckiej, które prowadził adw. Marek Mikołajczyk, przewodniczący komisji. Adw. Gnacikowska referowała przebieg kampanii informacyjno-wizerunkowej "Adwokat w każdym przypadku".

17 grudnia, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wziął udział w spotkaniu Kolegium Redakcyjnego "Palestry", które prowadził adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, redaktor naczelny "Palestry".

17 grudnia, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji, uczestniczył w spotkaniu świątecznym z przedsiębiorcami w Ministerstwie Rozwoju. Obecny był m.in. wicepremier Jarosław Gowin, adw. Marek Niedużak, wiceminister w MR, a także zastępca Rzecznika Przedsiębiorców adw. Jacek Cieplak.

17 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się z prof. Małgorzatą Gersdorf, Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego. Rozmowa dotyczyła obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości.

18 grudnia, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w uroczystości przekazania odznaki "Adwokatura Zasłużonym" adw. Monice Rajskiej w siedzibie ORA w warszawie.

20 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry