Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

7 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe. Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zrelacjonował posiedzenie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, które odbyło się 20 grudnia 2019 r. Ponadto przedstawił harmonogram senackich prac legislacyjnych związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Prezydium omówiło stan prac nad preliminarzem budżetowym NRA na rok 2020. Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe. Prezydium rozpatrzyło również sprawę osobową, przedstawioną przez adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza prawniczego NRA.

7 stycznia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, reprezentował Adwokaturę podczas spotkania "okrągłego stołu" w Sejmie. Celem spotkania były prace nad kompromisem w zakresie zmian w wymiarze sprawiedliwości.

7 stycznia, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji, wziął udział w posiedzeniu Komisji spraw zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu. Tematem spotkania były międyznarodowe skutki ustawy dyscyplinującej sędziów.

7 stycznia, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej wzięli udział w ślubowaniu aplikantów izby warszawskiej.

8 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, zabrał głos w imieniu Adwokatury na wspólnym posiedzeniu senackich Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Tematem posiedzenia była ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu z ramienia Adwokatury uczestniczyli także adw. dr Karol Pachnik i adw. Dariusz Goliński. (czytaj więcej)

8 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu świątecznym izby lubelskiej. Z lubelskimi adwokatami spotkał się abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

9 stycznia, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wicprezes NRA, wziął udział w jubileuszu prof. Marka Safjana w Warszawie.

9 stycznia, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w ślubownaiu aplikantów adwokackich izby białostockiej.

10 stycznia, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w spotkaniu świątecznym izby białostockiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry