Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

11 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, dw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, członkowie NRA oraz dziekani izb adwokackich wzięli udział w "Marszu tysiąca tóg" w Warszawie. W marszu uczestniczyli adwokaci z całej Polski, m.in. z Gdańska, Bydgoszczy, Krakowa, Łodzi, Lublina, Kielc, Radomia, Wałbrzycha, Płocka oraz Warszawy.

13 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu noworocznym Izby Adwokackiej w Katowicach. (czytaj relację)

14 stycznia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, wzięli udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności. Tematem debaty była ustawa o zmianie ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

15 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, spotkał się z Bożeną Mikke, tematem spotkania były przygotowania do 10. rocznicy katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem i upamiętnienia ofiar. W katastrofie zginęli adwokaci: ówczesna prezes NRA adw. Joanna Agacka-Indecka, adw. Stanisław Mikke, redaktor naczelny Palestry, Jolanta Szymanek-Deresz, posłanka na Sejm RP, Stanisław Zając, senator RP.

17 stycznia, w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się spotkanie Komisji Edukacji Prawnej i Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich, w których gościnnie wziął udział również adw. Jacek Trela, prezes NRA.

17 stycznia, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA oraz posiedzenie Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA.

17 stycznia, odbyło się Spotkanie Noworoczne Adwokatury w Warszawie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry