Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

17 stycznia, odbyło się Spotkanie Noworoczne Adwokatury w Warszawie (czytaj relację)

18 stycznia, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

21 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
 
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że w najbliższych dniach zostanie złożony wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją  rozporządzenia MS z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem MS z dnia 3 października 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie.
 
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że w 2021 r. nastąpi zmiana polskiego sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Zaproponował, aby wraz z innymi samorządami i organizacjami prawniczymi uruchomić procedurę monitoringu wyboru sędziego.
 
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiła stan prac nad postulatami do reformy systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.    
 
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało adw. Jerzemu Kołodziejowi odznakę „Adwokatura Zasłużonym”, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.
 
Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, omówiła bieżące sprawy okręgowych rad adwokackich.
 
Prezydium rozpatrzyło również sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.
 
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.

24 stycznia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w Krajowym Zjeździe Aptekarzy. W przemówieniu skierowanym do delegatów, składając im życzenia owocnych obrad i dzieląc się swoimi refleksjami dotyczącymi rynku farmaceutycznego, odniósł się do bieżącej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

24 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Andrzej Zwara, prezes OBA wzięli udział w konferencji zorganizowanej 24 i 25stycznia wspólnie przez Centrum Mediacji przy NRA i Naczelną Izbę Lekarską pt. "Mediacja w medycynie".

24 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Andrzej Zwara, prezes OBA, adw. Bartosz Grohman, członek NRA, wzięli udział w spotkaniu noworocznym izby krakowskiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski