Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

31 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA jako ekspert Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczyli w Forum dla praworządności (czytaj więcej)

4 lutego, odbyło się Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
 
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, omówił przebieg spotkania „Forum dla praworządności” poświęconego reformie wymiaru sprawiedliwości.
Prezydium NRA omówiło sprawy wizerunkowe i postanowiło powierzyć firmie Remarkable Ones opracowanie strategii marki oraz opracowanie strategii zarządzania kryzysem.
Prezydium NRA przyznało odznakę Adwokatura Zasłużonym Marianowi Turskiemu i Adamowi Zagajewskiemu.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy finansowe. 
Prezydium rozpatrzyło również sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry