Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

18 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie Prezydium NRA przyznało odznakę Adwokatura Zasłużonym adw. Jolancie Kierocińskiej.
Prezydium NRA przyjęło porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się 7-8 marca br. w Warszawie.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.  

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, omówiła bieżące sprawy okręgowych rad adwokackich. Prezydium rozpatrzyło również sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.

20-22 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, reprezentują Naczelną Radę Adwokacką podczas 48. Konferencji Prezesów Europejskich Adwokatur i Stowarzyszeń Prawnicznych w Wiedniu.

21 lutego,  adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, spotkali się z unijnym Komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem. W spotkaniu uczestniczyli także r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes KIRP oraz prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Omawiana była kwestia stanu praworządności w Polsce i ewentualnych dalszych działań Komisji Europejskiej w tej sprawie.

20 lutego, adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, reprezentował NRA podczas posiedzenia Stałego Komitetu CCBE (Standing Committee) w Wiedniu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry