Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

3 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
 
Prezydium NRA przyjęło porządek obrad posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniach 21-22 marca br. w Warszawie.
 
Prezydium omówiło sprawę składów sądów, w których zasiadają sędziowie powołani przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Temat będzie również omawiany na posiedzeniu plenarnym NRA 7-8 marca.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił informacje na temat bieżących prac nad nowym SOA oraz poruszył problemy występujące w niektórych Izbach przy przenoszeniu danych z rejestru adwokatów i aplikantów adwokackich.  
 
Prezydium NRA omówiło wnioski o przyznanie odznaki „Adwokatura Zasłużonym”.
 
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawy finansowe.
 
Prezydium rozpatrzyło również sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.

3 marca, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wzięli udział w posiedzeniu senackich komisji: ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji, podczas którego odbyło się pierwsze czytanie i publiczne wysłuchanie senackiego projektu zmian w KRS.

4 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA wziął udział w posiedzeniu kapituły Konkursu Adwokatka Roku 2019. W skład kapituły wchodzi m.in. adw. Rafal Dębowski, sekretarz NRA.

5 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw w Senacie.

6 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, wzięli udział w roboczym spotkaniu Forum dla Praworządności w Pałacu Staszica w Warszawie. Tematem obrad była Krajowa Rada Sądownictwa.

6 marca, adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie, wziął udział w II Częstochowskiej Konferencji Prawniczej pt. "Prawo do sądu prawem człowieka i obywatela". Organizatorami konferencji, z udziałem m.in. dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, są Okręgowa rada Adwokacka w Częstochowie i IUSTITIA Oddział Śląski. 

 

*zdjęcia z posiedzenia Kapituły Konkursu Adwokatka Roku

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry