Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

12 września: adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, wzięli udział w Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Izby Adwokackiej w Opolu. (czytaj relację)

15 września: odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zrelacjonował przebieg pierwszego spotkania zespołu do opracowania zmian w regulaminie odbywania zgromadzeń i KZA, które odbyło się 14 września br. online.
Prezydium NRA omówiło monitorowanie zmian legislacyjnych dotyczących art. 14h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Prezydium NRA przyjęło porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego NRA.
Na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach Prezydium NRA przyznało odznaki Adwokatura Zasłużonym adwokatom: Annie Sadownik-Maniszewskiej, Lesławowi Trociowi, Andrzejowi Kucie i Wiesławowi Pielakowi.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.

17 września: adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokackim w Izbie Lubelskiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry