Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

22 września odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

24 września odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
 
Prezydium NRA omówiło plan działań w celu realizacji rekomendacji NRA w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Prezydium podjęło decyzję, że temat będzie pilotować adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA.
 
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zreferował stan prac legislacyjnych w sprawie zmian przepisów dotyczących zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury.
 
Prezydium NRA podjęło uchwałę dotyczącą przeprowadzania konkursu krasomówczego w roku 2020. W uchwale podjęto decyzję o nieprzeprowadzaniu w roku 2020 ogólnopolskiego finału konkursu krasomówczego, z uwagi na obostrzenia związane z epidemią.
 
Sprawy finansowe przedstawiła adw. Anisa Gnacikowska.

25 września, adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA, wziął udział w zgromadzeniu izby wałbrzyskiej.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski