Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

9 października: adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, wziął udział w zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Siedlcach. (czytaj relację)

13-15 października: odbyło się zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej. Wziął w nim udział m.in. adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA.

16 października: odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRA, na którym omówiono sytuację związaną z zatrzymaniem 15 października adw. Romana Giertycha przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której wyrażono stanowczy sprzeciw wobec sposobu działania organów dochodzeniowo-śledczych w stosunku do adwokata Romana Giertycha zatrzymanego w dniu 15 października 2020 r. (czytaj uchwałę)

Prezydium NRA powołało zespół do bieżącego monitorowania i reagowania na dalszy przebieg sytuacji.

Prezydium NRA postanowiło również zwrócić się do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) z wnioskiem o monitorowanie sytuacji związanej z postępowaniem polskich organów ścigania wobec adwokata w związku z jego czynnościami zawodowymi.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry