Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

14 listopada, za pośrednictwem videokonferencji odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

16 listopada, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu (online) Kapituły konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2020.

17 listopada, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił stan prac zespołu nad propozycjami zmian regulaminu odbywania Zgromadzeń Izb Adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Sekretarz NRA poinformował, że nowe legitymacje adwokackie mają inny rodzaj chipu niż wcześniejsze, nowe wymagają zastosowania kodu puk i pin. Wyniknęło z tego powodu zamieszanie logistyczne. Sekretarz poinformował, że będzie prowadził rozmowy z PWPW, aby rozwiązać problem.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, poinformował, że do NRA wpłynęło stanowisko Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland w przedmiocie odbywania praktyk prawniczych przez studentów. Prezydium omówiło temat.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła sprawę osobową, a następnie Prezydium NRA przyjęło uchwałę w tej sprawie.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.

18 listopada, adw. Jacek Trela prezes NRA, uczestniczył w posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zajmującej się ustawą z 28 października o „zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw”. (czytaj relację)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry