Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

24 listopada odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRA online. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, zreferował wyniki prac Zespołu do opracowania projektu regulaminu odbywania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w czasie obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego COVID 19. Prezydium przyjęło projekt, który zostanie następnie omówiony na nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej online, zaplanowanym na 3 grudnia br. Następnie NRA ma przyjąć projekt regulaminu jako rekomendacje dla nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, podziękował adw. Rafałowi Dębowskiemu i całemu Zespołowi, za prace nad zmianą Regulaminu.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA przedstawiła negatywną opinię do projektowanych zmian ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, przygotowaną wspólnie z adw. Aleksandrem Krysztofowiczem, członkiem Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej. Projektowana zmiana zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy. Prezydium NRA upoważniło adw. Krysztofowicza do przedstawienia tej opinii Radzie.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przedstawiła wniosek Zespołu ds. Kobiet przy NRA o wybicie medali okolicznościowych, upamiętniających polskie adwokatki - Helenę Wiewiórską, Marię Budzanowską, Joannę Agacką -Indecką. Prezydium NRA zaakceptowało wniosek.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił projekt Komisji Praw Człowieka przy NRA, by rozpisać zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie wykładu dla adwokatów z psychologicznych aspektów udziału dziecka w procedurach karnych. Prezydium wyraziło zgodę. (czytaj o zapytaniu ofertowym)

Prezydium podjęło uchwałę o przyznaniu odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym” dla adwokatów z izby warszawskiej: adw. Jacka Kondrackiego i adw. Stefana Jaworskiego.

Adw. Henryk Stabla przedstawił sprawy finansowe.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry