Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

1 grudnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRA online.
 
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił stan prac legislacyjnych w Parlamencie, dotyczących sposobów przeprowadzenia wyborów w Adwokaturze w reżimie epidemicznym oraz samorządowe prace nad projektem zmian w Regulaminie odbywania zgromadzeń izb adwokackich oraz KZA w czasie obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego COVID 19.

Prezydium zaakceptowało poprawki do projektu Regulaminu, który zostanie omówiony na nadzwyczajnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej 3 grudnia. NRA ma przyjąć projekt jako rekomendację dla nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Prezydium omówiło także możliwy termin oraz projekt porządku obrad nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury, podczas którego ma zostać przyjęty zmieniony Regulamin.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił projekt zmiany ustawy Prawo o adwokaturze w zakresie dotyczącym kosztów szkolenia aplikantów adwokackich. Projekt wprowadza zapis, dzięki któremu przyznawanie aplikantom ulg w opłatach za szkolenie nie uszczupli zasobów własnych izb adwokackiej, dopóki budżet funduszu szkolenia nie obniży się do poziomu niższego niż niezbędny do realizacji programu szkolenia. Prezydium zdecydowało o przesłaniu projektu do Ministerstwa Sprawiedliwości, z prośbą o skierowanie projektu na ścieżki legislacyjne.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe.

2 grudnia, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, wzięła udział w spotkaniu otwartym online z dr. Sylwią Spurek, europosłanką i ekspertką od praw człowieka. Spotkanie zorganizowane zostało przez NRA i Zespół ds. Kobiet przy NRA. Moderatorem spotkania była adw. Zuzanna Warso.

3 grudnia, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej online. Podjęto uchwałę o zwołaniu na 19 grudnia br. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry