Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

8 grudnia, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRA online.

Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA omówił sprawy dotyczące organizacji nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury, zaplanowanego na 19 grudnia br. KZA ma przyjąć rekomendowany przez NRA projekt zmian Regulaminu odbywania zgromadzeń izb adwokackich oraz KZA umożliwiający przeprowadzenie zgromadzeń i KZA w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID 19. Przedstawił też stan prac legislacyjnych w Parlamencie, dotyczących upoważnienia NRA do określenia zasad przeprowadzenia wyborów w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiła sprawy osobowe. Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.

10 grudnia, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w spotkaniu online Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA z przedstawicielami samorządu aplikantów adwokackich. Spotkanie prowadził adw. Marcin Derlacz, p.o Przewodniczącego Komisji. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji związanej ze szkoleniem i całościowym przebiegiem aplikacji oraz planów pracy Komisji na 2021 rok.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry