Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

15 grudnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA online.
 
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiła stan przygotowań do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury od strony technicznej. NKZA odbędzie się 19 grudnia br. i poświęcony będzie przyjęciu rekomendowanego przez NRA projektu zmian Regulaminu odbywania zgromadzeń izb adwokackich oraz KZA, umożliwiającego przeprowadzenie zgromadzeń i KZA w  formie zdalnej w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID 19.
 
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, po posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w którym uczestniczył, zrelacjonował kolejny etap prac parlamentarnych dotyczących upoważnienia NRA do określenia sposobu działania i przeprowadzenia wyborów na zgromadzenia izb i KZA w czasie obowiązywania stanu epidemii.
 
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiła sprawy osobowe. Zaproponowała też, by władze samorządowe wystąpiły do Ministerstwa Sprawiedliwości o potwierdzenie informacji z doniesień prasowych o pilotażowym programie w łódzkich sądach, w ramach którego prokuratura ma uzyskać szeroki dostęp do wewnętrznych systemów informatycznych sądów. Prezydium wyraziło zgodę na wystosowanie zapytania.
 
Adw. Jacek Trela, prezes NRA, zasiadający w Kapitule konkursu Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2020, poinformował o jego wynikach – laureatką została adw. Aleksandra Krawczyk, adwokatki i adwokaci zajęli też kolejne miejsca z pierwszej dziesiątki, aż do szóstego. (czytaj relację z Gali konkursu).
 
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, omówił sprawy finansowe.

15 grudnia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w Gali konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2020, która odbyła się online. Kapituła konkursu, w której zasiada prezes NRA, przyznała zwycięstwo adw. Aleksandrze Krawczyk.

15 grudnia, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, wziął udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, omawiającej zmiany w ustawie antycovidowej. Jedną ze zmian jest wprowadzenie upoważnienia NRA do określenia sposobu działania i przeprowadzenia wyborów na zgromadzenia izb i KZA w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry