Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

29 grudnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.

Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, podsumowała od strony organizacyjnej Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury, który odbył się 19 grudnia br.

Mecenas Gnacikowska przedstawiła problem związany z kwestionowaniem przez ZUS prawa do zasiłku dla adwokatek. Prezydium NRA upoważniło adw. Rafała Dębowskiego, sekretarza NRA, do podjęcia czynności wyjaśniających z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prezydium NRA omówiło przygotowania do Narodowego Programu Szczepień, który przewiduje, że w drugim etapie będą szczepione „osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne”. Do grupy tej zaliczono pracowników wymiaru sprawiedliwości. Prezydium NRA podejmie działania, aby w tej grupie znaleźli się także adwokaci.

Gościem posiedzenia Prezydium NRA był adw. Aleksander Gut, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, który przedstawił sprawy związane z funkcjonowaniem Klubu Adwokatów w Krakowie.

Prezydium NRA, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, podjęło uchwałę w sprawie przyznania odznaki „Adwokatura Zasłużonym” adwokatom: Jerzemu Ciesielskiemu, Tomaszowi Strzeleckiemu, Maciejowi Lenartowi, Sylwestrowi Redełowi, Sławomirowi Szatkiewiczowi.

Prezydium NRA wyznaczyło termin posiedzenia plenarnego NRA na dzień 16 stycznia 2021 r. Spotkanie odbędzie się online.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry