Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

12 stycznia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA online. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
 
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, przedstawił  projekt uchwały, zawierającej stanowisko Prezydium NRA wobec projektu zmian w Kodeksie postępowań w sprawach o wykroczenie. Zmiana dotyczy m.in. zniesienia prawa do odmowy przyjęcia mandatu. Prezydium jednogłośnie przyjęło uchwałę, w której stanowczo sprzeciwia się tej nowelizacji.
 
(czytaj uchwałę Prezydium)
 
Gościem Prezydium była adw. Justyna Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy. Mec. Mazur i adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiły kolejne etapy prac nad organizacją Krajowego Zjazdu Adwokatury, zaplanowanego na 19-21 marca 2021 r.
 
Prezydium udzieliło pełnomocnictwa adw. Rafałowi Dębowskiemu, sekretarzowi NRA, do działań przygotowujących adwokatów do zmian wynikających z ustawy o e-doręczeniach.
 
Sprawy finansowe przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.
Sprawy osobowe omówiła adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA.
Sprawy izbowe zreferowała adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów.

13 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w zdalnym spotkaniu Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich z przedstawicielami Samorządu Aplikantów Adwokackich.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry