Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Raday Adwokackiej.

16 stycznia, odbyło się posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej online. NRA omówiła projekt zmian w kodeksie etyki, podjęła uchwałę w sprawie obniżenia składki izbowej na rzecz NRA oraz podjęła uchwały w sprawie złożenia petycji dotyczących zmian w przepisach kpc i kpk. (czytaj relację)

19 stycznia, zdalnie odbyło się nadzwyczane posiedzenie Prezydium NRA, na którym zwołano na 28 stycznia br. nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej. W porządku obrad przewidziane jest przyjęcie Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu i przedstawienie do zatwierdzenia Zbioru na KZA. 

20 stycznia, adw. Jacek Trela, prezes NRA, uczestniczył w Senacie w spotkaniu dotyczącym ograniczenia praw obywatelskich, związanego z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (czytaj relację)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry