Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

29-30 stycznia, odbyło się zgromadzenie izby adwokackiej w Bielsku-Białej w trybie hybrydowym. Z uczestnikami zgromadzenia online łączył się adw. Jacek Trela, prezes NRA. (czytaj wyniki wyborów w Bielsku-Białej)

30-31 stycznia, odbyło się zgromadzenie izby adwokackiej w Warszawie. Wziął w nim udział adw. Jacek Trela, prezes NRA (czytaj relację i wyniki zgromadzenia w Warszawie)

6-7 lutego, odbyło się zgromadzenie izby adwokackiej w Zielonej Górze. Z uczestnikami zgromadzenia łączył się online adw. Jacek Trela, prezes NRA (czytaj wyniki wyborów w Zielonej Górze)

6 lutego, odbyło się zgromadzenie izby adwokackiej w Olsztynie. Adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w zgromadzeniu (czytaj wyniki wyborów)

6 lutego, odbyło się zgromadzenie izby adwokackiej w Szczecinie. Z uczestnikami zgromadzenia łączył się online adw. Jacek Trela, prezes NRA (czytaj wyniki wyborów w Szczecinie)

10 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział online w konferencji zorganizowanej z okazji 10. rocznicy śmierci abp. Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego i przyjaciela Adwokatury. NRA włączyła się w organizację debaty dzięki staraniom adw. Stanisława Kłysa (czytaj relację)

10 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział online w spotkaniu Centralnego Zespołu Wizytatorów, któego przewodniczącą jest adw. Mirosława Pietkiewicz.

10 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, omówiła przygotowania do Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbędzie się w dniach 19-21 marca br.
Prezydium NRA, na wniosek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, podjęło uchwałę w sprawie przyznania odznaki „Adwokatura Zasłużonym” adwokatkom: Teresie Magdziarz, Barbarze Stefaniuk i Marii Wróblewskiej.
Prezydium NRA omówiło również sprawę przyznania Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym.
Prezydium NRA postanowiło zwołać posiedzenie plenarne NRA na dzień 24 lutego br.
Adw. Henryk Stabla przedstawił sprawy finansowe.
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską.

11 lutego, przedstawiciele Adwokatury - adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych – r.pr. Włodzimierz Chróścik, prezes KRRP i r.pr. Rafał Stankiewicz, członek KRRP, 11 lutego wzięli udział w spotkaniu z minister Grażyną Ignaczak-Bandych – szefową Kancelarii Prezydenta RP oraz z minister Małgorzatą Paprocką i doradcami Prezydenta RP mecenasem Rafałem Kosem i mecenasem Pawłem Muchą. Tematem spotkania było omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899), w szczególności regulacji dotyczących zasad prowadzenia postępowań sądowych w czasie pandemii COVID-19. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry