Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

19 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA, poświęcone przygotowaniom plenarnego posiedzenia NRA oraz organizacji Krajowego Zjazdu Adwokatury.

19-21 lutego, odbyło się zgromadzenie izby adwoakckiej w Katowicach. Adw. Jacek Trela, prezes NRA, łaczył się z uczestnikami zgromadzenia zdalnie. (czytaj więcej)

19-20 lutego, odbyło się zgromadzenie izby adwokackiej w Lublinie. Wziął w nim udział adw. Jacek Trela, prezes NRA (czytaj więcej)

19-20 lutego, odbył się zgromadzenie izby adwokackiej w Kielcach. Adw. Jacek Trela, prezes NRA, łączył się z uczestnikami zdalnie. Na zgromadzeniu obecna była m.in. adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA. (czytaj więcej)

20 lutego, odbyło sie zgromadzenie izby adwokackiej w Rzeszowie. Adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział w zgromadzeniu. (czytaj więcej)

20 lutego odbyło się zgromadzenie izby adwokackiej w Białymstoku. Na zgromadzeniu obecni byli m.in. adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA i adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Adwokatury (czytaj więcej)

20 lutego, odbyło się zgromadzenie izby adwokackiej w Płocku (czytaj więcej)

21 lutego odbyło się zgromadzenei izby adwokackiej w Częstochowie. Adw. Jacek Trela, prezes NRA, łączył się z uczestnikami zdalnie (czytaj więcej)

22 lutego, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA, poświęcone przygotowaniom plenarnego posiedzenia NRA oraz organizacji Krajowego Zjazdu Adwokatury.

22 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział online w posiedzeniu Kapituły Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym. W skład Kapituły wchodzą: adw. Andrzej Dzięcioł, adw. Stanisław Kłys, adw. Andrzej Siemiński, adw. Andrzej Zwara.

23 lutego, adw. Jacek Trela, prezes NRA, wziął udział online w obradach Kapituły Konkursu Adwokatka Roku. Wyniki zostaną ogłoszone 8 marca.

24 lutego, ostatnie w tej kadencji posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w trybie online 24 lutego 2021 r. Przyjęto uchwały dotyczące organizacji Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbędzie się w dwóch częściach: sprawozdawczo-wyborczej w marcu br. i programowej we wrześniu br. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry