Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

8 marca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
 
Prezydium NRA omówiło przygotowania do Krajowego Zjazdu Adwokatury.
 
Prezydium NRA udzieliło pełnomocnictwa adw. Bartoszowi Trętowskiemu do reprezentowania NRA wobec Fundacji TechSoup oraz TechSoup Global w procesie rejestracji jako organizacji non profit za pośrednictwem serwisu technologie.org.pl.

Prezydium NRA udzieliło również pełnomocnictwa adw. Bartoszowi Przeciechowskiemu i adw. Dariuszowi Golińskiemu do reprezentowania Naczelnej Rady Adwokackiej w procesie legislacyjnym obejmującym projekt ustawy zawarty w druku sejmowym nr 899.

Prezydium NRA omówiło nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 lutego 2021 roku. Prezydium NRA postanowiło przedstawić Senatowi RP negatywną opinię do projektu.

Adw. Henryk Stabla przedstawił sprawy finansowe.
 
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe przedstawione przez adw. Anisę Gnacikowską, zastępcę sekretarza NRA.

8 marca, adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz opiekun Zespołu ds. Kobiet przy NRA, wzięli udział w gGali Konkursu Adwokatka Roku. Uroczystość odbyła się w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry