Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

19 marca, odbyła się - w formie zdalnej - część sprawozdawczo-wyborcza XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Bydgoszczy. Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał adw. Przemysława Rosatiego na funkcję prezesa NRA – otrzymał on 173 głosy delegatów (w drugiej turze głosowania). Przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej został adw. Sławomir Ciemny, otrzymując 299 głosów. Rzecznikiem Dyscyplinarnym Adwokatury została adw. Ewa Krasowska. Na Panią Mecenas głosowało 215 delegatów. Prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wybrano adw. Jacka Ziobrowskiego, który otrzymał 178 głosów. Wybrano także członków NRA, członków i zastępców Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz sędziów i zastępców Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Drugą część KZA, na której delegaci przyjmą uchwały programowe, wytyczające kierunek działań Adwokatury na najbliższe lata, zaplanowano na wrzesień 2021 r. (czytaj więcej)

22 marca, odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

24 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, wzięli udział w konferencji prasowej za pośrednictwem platformy Zoom.

24 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Przeciechowski, dziekan ORA w Lublinie oraz adw. Dariusz Goliński wzięli udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Komisja rozpatrywała rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899), dotyczący m.in. e-doręczeń.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry