Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

25 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA spotkał się z prof. Andrzejem Matyją, prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej.

29 marca, pierwsze posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w formie zdalnej. Podczas posiedzenia wybrano skład Prezydium NRA. (czytaj relację)

30 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Rozmowa dotyczyła roli Adwokatury w przestrzeni publicznej i działań wspierających obywateli w ramach zadań Adwokatury i jej samorządu. (czytaj więcej)

30 marca, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 30 marca br. odbył rozmowę z min. Anną Goławską, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia, na temat planów szczepień obejmujących adwokatów. (czytaj komunikat ze spotkania)

31 marca, odbyło się posiedzenie Wyższej Komisji Rewizyjnej w formie zdalnej.

1 kwietnia, odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium NRA w nowej kadencji. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry