Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

26 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się z przewodniczącą Koła Parlamentarnego Polska 2050 poseł Hanną Gill-Piątek oraz z przewodniczącym partii "Polska 2050 Szymona Hołowni" Michałem Kobosko. (czytaj więcej)

26 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się z wiceminister Katarzyną Frydrych, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rozmowy dotyczyły informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, w tym postępowań cywilnych i aktualnych propozycji legislacyjnych w tym przedmiocie. (czytaj więcej)

26 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się online z dziekanami izb adwokackich w sprawie organizacji grupowych szczepień dla adwokatów i aplikantów adwokackich na zasadach takich jak zakłady pracy. (czytaj więcej o grupowych szczepieniach)

27 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, któremu przewodniczy adw. Przemysław Stęchły.

28 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej wraz z adwokatem Dariuszem Golińskim, a także przedstawicielami samorządu radców prawnych, w tym prezesem KRRP r.pr. Włodzimierzem Chróścikiem, spotkał się z pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji i Dyrektorem Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych. (czytaj więcej)

28 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, uczestniczyli w zdalnym spotkaniu komisji aplikacji adwokackiej, które poporowadził adw. Marcin Derlacz, przewodniczący komisji.

29 kwietnia, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)

30 kwietnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Dariusz Goliński, wicedyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, wzięli udział w spotkaniu roboczym z przedstawicielami samorządu radców prawnych, w tym z prezesem KRRP r.pr. Włodzimierzem Chróścikiem oraz dziekanem wrocławskiej izby radców prawnych r.pr. Tomaszem Schefflerem. Omawiano wspólne stanowisko dotyczące zmian w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 21 kwietnia 2021 r. ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899; 1034 – projektowany art. Art. 15zzs9), przekazanej do dalszego procesu legislacyjnego w Senacie RP. Kolejne robocze spotkanie zaplanowane jest na przyszły tydzień.

30 kwietnia, odbyło się spotkanie Wyższej Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczył adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący WKR.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski