Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

6 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)

6 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, udzielili wsparcia dwojgu adwokatom, których nie wpuszczono na posiedzenie Izby Dyscyplinarnej SN dotyczące sprawy uchylenia immunitetu sędziemu Sądu Najwyższego Włodzimierzowi Wróblowi (czytaj więcej)

7 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz oraz adw. Dariusz Goliński, wicedyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, wzięli udział w kolejnym spotkaniu roboczym z przedstawicielami samorządu radców prawnych. Omawiano możliwość zmian w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 21 kwietnia 2021 r. ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899; 1034 – projektowany art. Art. 15zzs9), przekazanej do dalszego procesu legislacyjnego w Senacie RP.

7-8 maja, spotkanie Komisji Wizerunku przy NRA, pod przewodnictwem adw. Justyny Mazur.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry