Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

8 maja, odbyło się zdalne posiedzenie plenarne NRA. (przejdź do relacji

10 maja, odbyło się posiedzenie Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA. Spotkanie prowadził adw. Grzegorz Kopeć, przewodniczący komisji, gościnnie udział wzięli adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. dr Agnieszka Zemke–Górecka, wiceprezes NRA. (przejdź do relacji)

10 maja, odbyło się spotkanie online Zespołu ds. Kobiet przy NRA, które poprowadziła adw. Monika Sokołowska, przewodnicząca Zespołu.

11 maja, odbyło się spotkanie online Komisji Aplikacji Adwokackiej oraz spotkanie tej Komisji z aplikantami adwokackimi.

11 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, uczestniczył online i przekazał nagranie ze swoim wystąpieniem do uczestników Zgromadzenia Sprawozdawczego Krakowskiej Izby Adwokackiej, które odbyło się w formie hybrydowej.

11 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z adw. Dortą Kulińską, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA oraz z wicedyrektorami Instytutu: adw. Dariuszem Golińskim i adw. Adamem Pracławskim. Spotkanie dotyczyło omówienia bieżących spraw oraz zaplanowania zadań stojących przed Instytutem.

11 maja, adw. Dariusz Goliński, wicedyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, wziął udział w posiedzeniu połączonych komisji senackich - Ustawodawczej i Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Prace dotyczyły zmian w ustawach – Kodeks karny i Kodeks postępowania cywilnego.  

12 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu zespołu do spraw regulaminu wykonywania zawodu.

12 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, odbył kolejne rozmowy z wiceminister Katarzyną Frydrych, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz z senatorami: Aleksandrem Pociejem i Krzysztofem Kwiatkowskim w związku z trwającymi w Senacie pracami nad nowelizacją kpc dotyczącą m.in. doręczeń elektronicznych (czytaj więcej)

13 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA (przejdź do relacji)

14 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Paweł Gieras, prezes OBA spotkali się w ORA w Katowicach z dziekanem ORA - adw. Romanem Kuszem. Spotknaie miało charakter roboczy, na którym  omówiono bieżące sprawy adwokatury.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski