Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

14 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Paweł Gieras, prezes OBA spotkali się w ORA w Katowicach z dziekanem ORA - adw. Romanem Kuszem. Spotknaie miało charakter roboczy, na którym omówiono bieżące sprawy adwokatury.

17 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, przewodniczył posiedzeniu Kapituły Odznaczeń "Adwokatura Zasłużonym". Kapituła rozpatrzyła wnioski o odznaczenia.

17 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział online w spotkaniu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych. Inaugurujące spotkanie dotyczyło spraw organizacyjnych, omówienia planów i podziału zadań.

18 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z senatorem Aleksandrem Pociejem, przewodniczącym senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Rozmowa dotyczyła możliwości współpracy na płaszzyźnie inicjatyw legislacyjnych samorządu adwokackiego.

19 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań ze wszystkimi klubami parlamentarnymi, spotkał się z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Lewicy posłem Krzysztofem Gawkowskim oraz z wiceprzewodniczącym tego klubu, posłem Krzysztofem Śmiszkiem. (czytaj więcej)

19 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się online z dyrektor i wicedyrektorami Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy NRA.

19 maja, odbyła się pierwsza z cyklu debata online dotycząca etyki adwokackiej. (czytaj więcej)

19 maja, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, reprezentował Prezydium NRA na pogrzebie adw. Elżbiety Agackiej-Gajdowskiej w Łodzi. Pani Mecenas zmarła 7 maja br.

20 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)

20 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, spotkali się z prof. dr. hab. Adamem Mariańskim, przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Rozmowa dotyczyła współpracy samorządów w kontekście zmian, które zapowiadane są w "Nowym Ładzie". (czytaj więcej)

20 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, spotkali się online z przewodniczącymi komisji i zespołów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

20 maja, pierwsze w tej kadencji spotkanie Kolegium Redakcyjnego „Palestry” odbyło się zdalnie. Spotkanie prowadziła redaktor naczelna pisma – adw. Ewa Stawicka. (czytaj relację)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry