Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

29 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w Zgromadzeniu izby adwokackiej w Warszawie i wręczył odznakę "Adwokatura Zasłużonym" adwokatkom: Agnieszce Helsztyńskiej i Annie Mika-Kopeć.

31 maja, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Dariusz Goliński, wicedyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy NRA, byli przed gmachem Sądu Najwyższego podczas wielogodzinnego posiedzenia Izby Dyscyplinarnej SN, która rozpoznawała wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Włodzimierza Wróbla. Naczelna Rada Adwokacka zgłosiła swój udział w posiedzeniu jako amicus curiae, lecz nie uzyskała zgody.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry