Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

7 czerwca, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA. W posiedzeniu udział wzięli: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i przewodniczący Rady Programowej ILiPP  oraz członkowie Rady: adw . Jakub Jacyna, adw. dr. hab. Aleksander Maziarz, adw. Andrzej Tomaszek oraz adw. Dariusz Goliński, wicedyrektor ILIPP. Spotkanie poprowadziła adw . Dorota Kulińska, dyrektor ILiPP. (czytaj relaję)

8 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się 8 czerwca br. z prezesem Prokuratorii Generalnej RP, Mariuszem Haładyjem. W spotkaniu uczestniczył także wicedyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy NRA, adw. Dariusz Goliński. (czytaj więcej)

8 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał  z Maciejem Wituckim, prezydentem Konfederacji Lewiatan. (czytaj więcej)

8 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział w spotkaniu Rady Programowej Legal Hackathon. Legal Hackathon to wydarzenie, którego celem jest wypracowanie innowacyjnych technologii dla prawników.

9 czerwca, odbyło się spotkanie Komisji aplikacji adwokackiej NRA.

9 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się z sędziami Sądu Dyscylinarnego izby warszawskiej. Podczas spotkania dyskutowano na temat etyki adwokackiej.

9 czerwca, odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania propozycji procedur compliance. Omówiono zakres prac oraz płaszczyzny zalecanych praktyk, które usprawnią działanie NRA i jej biura. w skład zespołu wchodzą: adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, adw. Katarzyna Bilewska, członek Prezydium NRA oraz adw. Maria Sankowska-Borman.

10 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA w trybie hybrydowym. (czytaj relację)

10 czerwcaadw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział w Zgromadzeniu Sprawozdawczym izby adwokackiej we Wrocławiu.

10 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Posiedzenie miało uroczysty charakter z uwagi na obecność adw. Stanisława Jaźwieckiego, który świętuje 60-lecie wykonywania zawodu adwokata.

10 czerwca, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA,  złożyli wiązanki kwiatów na grobach pomordowanych w Palmirach adwokatów i aplikantów adwokackich. (czytaj więcej)

11 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Porozumienia samorządów i stowarzyszeń prawniczych w biurze NRA. Podczas spotkania reaktywowano działalność Porozumienia , któremu przewodniczy Naczelna Rada Adwokacka. Nowym sekretarzem Porozumienia została wybrana adwokat Magdalena Koczur-Miedziejko.

11 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, bierze udział w Zgromadzeniu Sprawozdawczym izby adwokackiej w Siedlcach. 

11 czerwca, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, bierze udział w spotkaniu z Bartoszem Wilkiem, ekspertem prawnym Fundacji i Panią Marzeną Błaszczyk, członkiem zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Spotkanie dotyczy dostępu do informacji publicznych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry