Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

11 czerwca, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, spotkał się zdalnie z przedstawicielami Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska - panem Bartoszem Wilkiem i panią Marzeną Błaszczyk. (czytaj więcej)

12 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, uczestniczył w zgromadzeniu Pomorskiej Izby Adwoakckiej w Gdańsku. Podczas zgromadzenia uhonorowano adw. Włodzimierza Wolańskiego, który zdecydował się na zakończenie ponad 50-letniej praktyki adwokackiej.  

12 czerwca, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wziął udział w  Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Łodzi. W zgromadzeniu, jako cżłonkowie izby, brali również udział adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA oraz adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA. 

12 czerwca, odbyło się drugie posiedzenie Komisji Praw Człowieka NRA (czytaj więcej)

14 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z r.pr. Włorzimierzem Chróścikiem, prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych.

14 czerwca, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wziął udział w stacjonarnym posiedzeniu ORA w Opolu, gdzie szczegółowo przedstawił i omówił ostatnie działania Prezydium NRA.

14 czerwca, adw. Katarzyna Bilewska, członek Prezydium NRA, uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych adw. Bogusława Owsianika, byłego dziekana ORA w Bydgoszczy.

15 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu Komisji zagranicznej NRA. (czytaj więcej)

15 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, uczestniczył w spotkaniu Komisji ochrony zawodu i zwalczania nieuczciwej konkurencji, działającej przy ORA w Warszawie.   

16 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, był jednym z prelegentów konferencji LegalTech Forum 2021. Prezes NRA wziął udział w panelu dyskusyjnym "Cyberbezpieczeństwo – dobre praktyki dla kancelarii prawniczych".

16 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, rozmawiał z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adamem Abramowiczem (czytaj więcej)

16 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z aplikantami chętnymi do współpracy przy tworzeniu pisma "Młodej Palestry".

17 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA w formie hybrydowej. (czytaj relację)

17 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA i adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, wzięli udział w zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej. Podczas zgromadzenia adwokatura bielska podziękowała za dotychczasową pracę adw. Stanisławowi Peruckiemu, który pełnił funkcję dziekana ORA w Bielsku-Białej sześciokrotnie.  

18 czerwca, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wziął udział w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Katowicach.

18 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, bierze udział w II międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Centrum Mediacji NRA pt. "Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika" w Białymstoku. W konferencji udział bierze również adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wicperezes NRA, która jest organizatorem konferencji.

18 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w konferencji dotyczącej skargi nadzwyczajnej zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wystąpienie prezesa NRA dotyczyło tematu: czy potrzebne jest rozszerzenie katalogu podmiotów legitymowanych do wnoszenia skargi nadzwyczajnej.

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry