Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

21 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. dr Karol Pachnik, wzięli udział w spotkaniu online z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej.

21 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wziął udział w "Okrągłym stole ds. wymiaru sprawiedliwości", zorganizowanym w Sejmie. Inicjatorem spotkania parlamentarzystów, polityków, ekspertów i prawników był wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski. (czytaj więcej)

21 czerwca, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, wzięła udział w spotkaniu online, zorganizowanym przez Koło ds. Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Spotkania odbywają się pod hasłem #KobietySamorządu.

22 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wzięli udział w spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Rozmowa dotyczyła spraw kluczowych dla dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

22 czerwca, odbyło się spotkanie Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, w którym wziął udział adw. Jacek Trela.

22 czerwca, odbyło się spotkanie Komisji Aplikacji Adwokackiej.

23 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z posłem Piotrem Zientarskim (KO). Rozmowa dotyczyła publicznej roli Adwokatury i wsparcia samorządu adwokackiego w inicjatywach legislacyjnych.

23 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wzięli udział w posiedzeniu Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. (czytaj więcej)

23 czerwca, w siedzibie NRA odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego. NRA reprezentowali: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA oraz adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA. Podczas spotkania podpisano Deklarację powołania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. (czytaj więcej)

23 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w  spotkaniu Rady Programowej Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych. W spotkaniu, podczas którego zatwierdzono plan pracy Instytutu, uczestniczyła adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu i adw. Dariusz Goliński, wicedyrektor.

23 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z ministrem Sebastianem Kaletą. Rozmowy dotyczyły zmian w Prawie o adwokaturze i przystosowania Portalu Informacyjnego sądów powszechnych do zasad, które wprowadzi ustawa o doręczeniach elektronicznych.

23 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z Adamem Mariańskim, przewodniczacym Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Przedmiotem spotkania była współpraca samorządu adwokackiego z doradcami podatkowymi w kontekście zmian, które wprowadza program "Polski ład".

24 czerwca,  Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań rozmawiali 24 czerwca z Ministrem Spraw Zagranicznych panem Zbigniewem Rau. (czytaj więcej)

24 czerwca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA w trybie stacjonarnym (czytaj relację)

24 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu online Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

24 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział online w spotkaniu Zespołu prasowego NRA.

25 czerwca, adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, wziął udział w zgromadzeniu izby adwokackiej w Wałbrzychu.

25 czerwca, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wziął udział w zgromadzeniu izby adwokackiej w Płocku.

25 czerwca, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wziął udział w Standing Committee CCBE.

25 czerwca, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podczas nadzwyczajnego posiedzenia jednogłośnie przyjęło uchwałę, w której reaguje na wypowiedź Bogdana Święczkowskiego, I Zastępcy Prokuratora Generalnego, w trakcie posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w nocy z 24/25 czerwca 2021 r.  (czytaj uchwałę)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry