Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

26 czerwca, pierwsze stacjonarne po pandemii posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się w Otwocku pod Warszawą. NRA podjęła uchwałę w sprawie preliminarza budżetowego na rok 2021, a także przyjęła plan pracy NRA i poszczególnych komisji działających przy NRA. (czytaj relację)

28 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 28 czerwca 2021 r. z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim. (czytaj więcej)

29 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z Krzysztofem Szczuckim, prezesem Rządowego Centrum Legislacji. (czytaj więcej)

30 czerwca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA i adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA, wzięli udział w debacie "Polski Ład - wzrost opodatkowania pracy i działalności wykonywanej osobiście?".

30 czerwca, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych oraz adw. Dariusz Goliński, wicedyrektor Instytutu, wzięli udział w Senacie w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności nt. „Zapaść w polskim wymiarze sprawiedliwości. Diagnoza i recepty”.

1 lipca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)

1 lipca, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wziął udział w konferencji „Procedury chore na COVID? Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i sądowoadministracyjną.” Konferencję zorganizowali Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisja Praw Człowieka przy NRA. Debatę można było śledzić, a teraz obejrzeć nagranie na kanale Biura RPO na YouTube.

1 lipca, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA oraz adw. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji ds. zagranicznych NRA, spotkali się z przedstawicielami Krajowej Izby Radców Prawnych: mec. Michałem Korwkiem - wiceprezesem KIRP, mec. Joanną Wisłą–Płonką – przewodniczącą polskiej delegacji przy CCBE oraz mec. Bartłomiejem Tkaczem – przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy KIRP. Celem spotkania było ustalenie wspólnych NRA i KIPRP przedsięwzięć na arenie międzynarodowej oraz zaplanowanie koordynacji działań przy zapewnieniu jak największej synergii i efektywności. Spotkanie miało charakter roboczy i początkujący cykl dalszych spotkań koordynujących. Obydwa samorządy adwokacki i radcowski deklarują wolę ścisłej współpracy, co zapewne zwiększy efektywność działań i zmniejszy ich koszty.

1 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu online z przewodniczącymi komisji i zespołów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

2 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z wiceprezesem Business Centre Club, Maciejem Owczarkiem.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry