Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

20 lipca, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRA, podczas którego przyjęto uchwałę, w której Prezydium NRA apeluje o pełne, prawidłowe i niezwłoczne wykonanie zarówno postanowienia TSUE z 14 lipca 2021 r. oraz wyroku TSUE z 2021 r., a przede wszystkim o podjęcie, przy jak najszerszym udziale środowisk prawniczych, prac legislacyjnych w celu dostosowania polskich przepisów dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości do wymogów Konstytucji i wiążącego Polskę prawa międzynarodowego oraz zapewnienia obywatelowi skutecznej ochrony prawnej oraz realizacji prawa do sądu przed niezależnym sądem i niezawisłym sędzią. (czytaj więcej)

21 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA rozmawiał z SSO Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego. Rozmowy dotyczyły dalszych wdrożeń funkcjonalności w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. (czytaj więcej)

22 lipca, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. (czytaj relację)

23 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, uczestniczył w spotkaniu Kapituły Odznaki Adwokatura Zasłużonym.

23 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z adw. Mikołajem Pietrzakiem, dziekanem ORA w Warszawie.

23 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z adw. Marianem Jagielskim, dziekanem ORA w Opolu.

23-25 lipca, adw. Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji współorganizowała wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze szkolenia podstawowe z mediacji. Szkolenia prowadzą adwokaci: dr Agnieszka Zemke-Górecka, dr Robert Bogdzio, Katarzyna Effort-Szczepaniak i Marta Ruszkiewicz.   

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry