Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

24-25 lipca i 31 lipca – 1 sierpnia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji współorganizowała wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie szkolenia podstawowe z mediacji. Szkolenia prowadzili adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka (część pierwsza) i mediator-psycholog Michał Chmay (część druga).   

24 lipca, odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka przy NRA. Komisja obradowała w formie on-line i gościła adw. Dorotę Kulińską – dyrektorkę Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych przy NRA. Mec Kulińska przedstawiła Komisji zasady działania Instytutu oraz zaprosiła do współpracy członków Komisji. (czytaj relację)

27 i 30 lipca - 1 sierpnia, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka uczestniczyła w zorganizowanych przez adw. Bartosza Przeciechowskiego, dziekana ORA w Lublinie, szkoleniach mediacyjnych dla egzaminowanych aplikantów adwokackich, którzy wkrótce złożą ślubowanie. Szkolenia te mają na celu poszerzenie możliwości wykonywania zawodu dla młodych adeptów. Dwuczęściowe szkolenia prowadzili: adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak (I część - online), adw. Cezary Rogula i adw. dr Robert Bogdzio, wiceprezesi Centrum Mediacji (II część – stacjonarna)   

29 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z premierem Jarosławem Gowinem oraz prezydentem Konfederacji Lewiatan, Maciejem Wituckim. Tematem rozmowy był „Polski Ład”. (czytaj więcej)

29 lipca,
adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z Michałem Pariaszewskim, dyrektorem Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prezes NRA i dyrektor Pariaszewski rozmawiali o możliwości umieszczenia w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel, wydanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zdigitalizowanej wersji legitymacji adwokackiej i legitymacji aplikanta adwokackiego w postaci usługi cyfrowej, która byłaby dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS, jako alternatywna wersja legitymacji. (czytaj więcej)

30 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z Krzysztofem Bosakiem, wiceprzewodniczącym Koła Poselskiego Konfederacja.

30 lipca, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Zespołu, którego zadaniem jest przygotowanie nowej ramowej umowy ubezpieczenia OC adwokatów. W skład Zespołu wchodzą: adw. Przemysław Rosati, adw. Bartosz Tiutiunik, adw. Henryk Stabla, adw. Andrzej Tomaszek, adw. Roman Kusz i adw. Jakub Jacyna.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry