Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

31 lipca, z uwagi na zapowiadaną jesienią kolejną falę pandemii, Naczelna Rada Adwokacka spotkała się na posiedzeniu plenarnym, aby omówić stan przygotowań i sytuację związaną z organizacją drugiej części Krajowego Zjazdu Adwokatury. Część programowa KZA planowana jest w Bydgoszczy, w dniach 17-19 września 2021 r.
Prezes NRA adw. Przemysław Rosati zarządził przerwę w obradach do 23 sierpnia br. Wówczas NRA podejmie ostateczną decyzję co do formy przeprowadzenia części programowej Zjazdu.

31 lipca, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i jednocześnie prezes Centrum Mediacji przy NRA, wzięła udział w uroczystym otwarciu Centrum Mediacji przy ORA w Lublinie. (czytaj relację)

2 sierpnia, odbyło się robocze spotkanie w trybie zdalnym Komisji Aplikacji Adwokackiej przy NRA.

3 sierpnia, odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli ELSA Poland z adwokatem Bartoszem Grohmanem, sekretarzem NRA i opiekunem Stowarzyszenia z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej. ELSA Poland była reprezentowana przez ustępującego prezesa Jakuba Boguckiego oraz nową prezes – Julię Zybert. (czytaj relację)

4 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartłomiej Trętowski, wiceprzewodniczący Komisji Informatyzacji NRA, wzięli udział w roboczym spotkaniu w Departamencie Rozwiązań Innowacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Było to kolejne spotkanie, którego tematem była możliwość umieszczenia w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel, wydanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zdigitalizowanej wersji legitymacji adwokackiej i legitymacji aplikanta adwokackiego w postaci usługi cyfrowej, która byłaby dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS, jako alternatywna wersja legitymacji.

4 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Komisji Informatyzacji przy NRA.

6 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wzięli udział w spotkaniu Komisji Praw Człowieka przy NRA.

6 sierpnia, rozpoczęła się stacjonarna część szkolenia nadającego uprawnienia mediatora, w biurze NRA w Warszawie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski