Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

16 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w uroczystości ślubowania adwokackiego w Izbie lubelskiej. (czytaj relację)

17 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z wicemarszałkiem Sejmu i przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, posłem Ryszardem Terleckim. Rozmowa dotyczyła m.in. rynku świadczenia pomocy prawnej w Polsce, a także braku reform procedur sądowych w aspekcie sprawności postepowań. Omówiono też sprawy biegłych sądowych i lekarzy sądowych.

17 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z gen. Andrzejem Leńczukiem, zastępcą dyrektora generalnego Służby Więziennej i przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Rozmowa dotyczyła ujednolicenia standardów tzw. widzeń adwokackich w jednostkach penitencjarnych. (czytaj więcej)

19 sierpnia, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

19 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wzięli udział w spotkaniu, przeprowadzonym w trybie zdalnym, z przewodniczącymi komisji działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

20 sierpnia, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, oraz Jacek Cieplak, zastępca rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, podpisali porozumienie o współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry