Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

2-5 września, adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca seketarza NRA wziął udział w XII Ogólnopolskim Zlocie Motocyklowym Adwokatów „Wiosna Riders 2021” i X Ogólnopolskim Rajdzie Rowerowo-Pieszym Adwokatów „Wiosna Bike 2021” w Szklarskiej Porębie.

3-5 września, w Białymstoku odbyła się Konferencja Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA. Konferencję zorganizowali adw. Grzegorz Kopeć, przewodniczący Komisji oraz przez adw. dr Agnieszka Zemke Górecka, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

3 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, adw. Stanisław Estreich, członek Prezydium NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, adw. Piotr Zięba, wiceprezes WSD, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, wzięli udział w uroczystościach 70-lecia Izby Adwokackiej w Białymstoku oraz ślubowaniu adwokatów izby białostockiej.

4 września, adw. Stanisław Estreich, członek Prezydium NRA, wziął udział w zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

6 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wzięli udział w szkoleniu aplikantów adwokackich izb łódzkiej, poznańskiej i częstochowsko-piotrkowskiej w Wiśle.

6 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z minister Małgorzata Paprocką oraz z Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską.

6 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, interweniował w sprawie afgańskiej adwokat, która przebywała w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej, wysyłając pisma do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców i komendanta Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej. 8 września br. afgańska adwokat została zwolniona z ośrodka dla cudzoziemców. (czytaj więcej)

7 września oraz 10-12 września, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji współorganizowała wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach szkolenia podstawowe z mediacji.

8 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w gali wręczenia Nagrody im. E. Wende w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Laureatką XIV edycji została prokurator Ewa Wrzosek, a wyróżnienie honorowe otrzymała Inicjatywa Nasz Rzecznik. (czytaj relację)

9 września, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wziął udział w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień dla 14 warszawskich aplikantów, którzy zdali egzamin adwokacki z najlepszymi ocenami. (czytaj więcej)

9 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Kielcach.

10 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Radomiu.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry