Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

11 września, odbyło się, w formie zdalnej, posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. (czytaj relację)

13 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokackim w Izbie Adwokackiej w Bielsku-Białej.

13 września, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, w imieniu Prezydium NRA spotkał się z zarządem brokera Marsh w celu omówienia dalszej współpracy przy ubezpieczeniu OC adwokatów i wynegocjowania na nowy rok korzystniejszych warunków  w przedmiocie sumy ubezpieczenia i zakresie odpowiedzialności. Rozmowy i negocjacje trwają. 

14 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań rozmawiał z posłem Ryszardem Terleckim, wicemarszałkiem Sejmu oraz przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

14 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z posłem Borysem Budką, przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni oraz posłem Robertem Kropiwnickim, wiceprzewodniczącym tego Klubu.

14 września, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wziął udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych na Cmentarzu Ofiar w Palmirach. Ceremonii towarzyszyła asysta wojskowa, a nabożeństwu na cmentarzu przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. W apelu poległych zwrócono uwagę na pomordowanych adwokatów, którzy spoczywają na palmirskim  cmentarzu. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych.

15 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wzięli udział w uroczystej Gali 25-lecia doradztwa podatkowego w Warszawie.

16 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, na zaproszenie Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego (MISO) wziął udział w "śniadaniu MISO" z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącka.

16 września, przedstawiciele Adwokatury: adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA i adw. Stanisław Estreich, członek Prezydium NRA, adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak, adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko, adw. Ryszard Kalisz, wzięli udział w premierze filmu "Żeby nie było śladów". Był to pierwszy element mającej się rozpocząć kampanii edukacyjno-wizerunkowej, prowadzonej przez Adwokaturę. Pomysłodawcą i współautorem kampanii jest adw. Krzysztof Dudek, który we współpracy z adw. Jarosławem Szczepaniakiem ma kierować tym przedsięwzięciem. Film "Żeby nie było śladów" był nominowany do nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmów w Wenecji i jest polskim kandydatem do Oscara.

16 września, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA w Bydgoszczy. (czytaj relację)

17 września, rozpoczęła się druga, programowa część XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Bydgoszczy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry