Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

20 września, adw. Przemyslaw Rosati, prezes NRA oraz adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wzięli udział w panelu prawnym Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (czytaj relację)

21 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, otworzył konferencję online „Osoba z niepełnosprawnością w systemie wymiaru sprawiedliwości”. Konferencja odbyła się pod patronatem Prezesa NRA, a organizatorami byli Naczelna Rada Adwokacka, Komisja ds. Równego Traktowania NRA i Komisja Praw Człowieka NRA. Nagranie jest dostępne na kanale You Tube Adwokatury Polskiej.

21 września, adw. Ryszard Kalisz, członek NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokackim Izby Warszawskiej w teatrze Roma w Warszawie.

21 września, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, wziął udział online w spotkaniu Standing Committee CCBE (czytaj relację)

22 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w uroczystości wręczenia odznaki adwokackiej "Adwokatura Zasłużonym" członkom Izby Adwokackiej w Warszawie. Odznakę otrzymali: adw. Beata Bukojemska, adw. Marita Dybowska-Dubois, adw. Agnieszka Helsztyńska, adw. Stefan Jaworski,  adw. Dorota Kulińska,  adw. Wojciech Marchwicki, adw. Justyna Metelska, adw. Anna Mika-Kopeć, adw. Erazm Mieczysław Obrączka, adw. Anna Paśniewska, adw. Andrzej Peterek, adw. Piotr Tomasz Sikorski, adw. Marta Tomkiewicz, adw. Jakub Wende.

23 września, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium NRA (czytaj relację)

23 września, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA oraz adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, spotkali się z dr. Andrzejem Stogą – kustoszem Muzeum Adwokatury. Przedmiotem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji Muzeum, warunków lokalowo-wystawienniczych i dalszej archiwizacji zbiorów oraz omówienie propozycji przygotowania małych ekspozycji do wykorzystania w poszczególnych Izbach Adwokackich (w oparciu o zdigitalizowane faksymile czy opisy zbiorów)

23 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wzięli udział w ślubowaniu adwokackim Izby w Płocku.

23 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wzięli udział w spotkaniu Zespołu ds. zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

24 września, adw. Przemysław Rosti, prezes NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokackim w Izbie w Kielcach.

24 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział zdalnie w Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Opolu.

24 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział online w posiedzeniu Kapituły Konkursu Rising stars – prawnicy liderzy jutra.

24 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział uroczystym otwarciu Klubu Adwokata im. Staszka Maurera w Łodzi.

24 września, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, wzięła udział w XI Konferencji Fundacji Court Watch Polska nt. konsekwencji dla obywateli jakie niosą ostatnie zmiany w kpc i kpk.

24 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, o godz. 16.45 otworzy zdalnie dodatkowy wykład online dla aplikantów adwokackich 1. roku z "Konstrukcji apelacji w sprawach karnych", prowadzony przez SSN Dariusza Świeckiego.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry