Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

24-26 września, Centrum Mediacji NRA zorganizowało szkolenie nadające uprawnienia mediatora w Izbie Lubelskiej. Zajęcia prowadzili adw. Katarzyna Effort-Szczepaniak i adw. dr Robert Bogdzio.

27 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej, złożył podpis pod dokumentem powołującym Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Podpisy złożyli także prezesi i przewodniczący szesnastu samorządów. Porozumienie ma być płaszczyzną zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków. (czytaj więcej)

27 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, wzięli udział w spotkaniu Zespołu ds. opracowania projektu zmian w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.

27 września, przedstawiciele Adwokatury -  adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz adw. Anna Sobocińska-Lorenc, nestor warszawskiej Adwokatury, świadek Powstania Warszawskiego i harcerka Szarych Szeregów. - złożyli kwiaty pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie z okazji 82. rocznicy jego powstania. (czytaj więcej)

27 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział online w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA. Spotkanie prowadziła adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, prezes Centrum Mediacji i wiceprezes NRA.

28 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 28 września z min. Katarzyną Frydrych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Poruszono ważne dla adwokatów i całego samorządu adwokackiego kwestie. Prezes NRA przedstawił m.in. nadal zgłaszane przez adwokatów błędy Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych oraz postulaty poprawienia funkcjonowania PI. (czytaj więcej)

28 września, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek. (czytaj więcej)

28 września, adw. Dorota Kulińska, Dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, wzięła udział w dyskusji podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, którego przedmiotem były kwestie związane z zastępczymi doręczeniami komorniczymi w postępowaniu cywilnym. Dyrektor ILPiP uczestniczyła w posiedzeniu na zaproszenie przewodniczącej Zespołu, poseł Kamili Gasiuk-Pichowicz. (czytaj relację)

28 września, adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA wzięła udział w debacie online "Nowy wymiar zawodu farmaceuty - jak wykorzystać szanse i pokonać nadchodzące wyzwania", zorganizowanej z okazji 30-lecia Samorządu Aptekarskiego.

30 września, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (czytaj relację)

30 września, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA otworzył wykład online dla aplikantów adwokackich II roku pt. "Konstrukcja apelacji w sprawach cywilnych" prowadzony przez SSA Teresę Karczyńską - Szumilas.

30 września, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, wzięła udział z ramienia NRA w inauguracji roku akademickiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

1 października, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z posłem Piotrem Sakiem, przewodniczącym sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Rozmowy dotyczyły aktualnie procedowanych w Parlamencie zmian w kodyfikacjach, propozycji systemowych zmian rynku świadczenia pomocy prawnej oraz propozycji punktowych zmian w ustawie Prawo o adwokaturze. Podczas rozmowy poruszono również kwestie związane ze zmianą wysokości stawek za świadczenie pomocy prawnej z urzędu.

1 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, spotkał się z posłem Robertem Kropiwnickim. Rozmowy dotyczyły kwestii legislacyjnych.

1 października, w Kazimierzu Dolnym rozpoczyna się konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Prezydium NRA reprezentują: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA oraz adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry