Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej. 

27-28 września, adw. Tomasz Cyrol, członek Komisji ds. zagranicznych NRA, wziął udział w Kongresie FBE (Federation des Barreaux d’Europe) (czytaj relację)

2 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, adw. Stanisław Estreich, członek Prezydium NRA wzięli udział w Mistrzostw Adwokatury w Piłce Nożnej Adwokatura Cup Łódź 2021. Adw. Tiutiunik startował w mistrzostwach jako zawodnik.

2 października, odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka w trybie zdalnym. Komisja ustaliła treść stanowiska w związku z postanowieniem Sądu Najwyższego z 16 września 2021 r. w sprawie I KZ 29/21 oraz wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce. Rozważając aktualną sytuację na granicy polsko-białoruskiej postanowiono zogniskować dalszą tegoroczną działalność szkoleniową Komisji na dziedzinie praw uchodźczych. Dyskutowano także zagadnienie koordynacji pomocy prawnej udzielanej przez adwokatów i adwokatki pro bono. W ramach współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę poruszono zagadnienie wsparcia projektu wprowadzenia procedury monitoringu śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci oraz wsparcia kampanii społecznej dotyczącej przesłuchiwania osób małoletnich. Przedmiotem dyskusji były nadto inne sprawy bieżące.

4 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział zdalnie w spotkaniu Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

4 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA i adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA wzięli udział w spotkaniu dotyczącym organizacji konferencji "Wymiar sprawiedliwości w Polsce - perspektywa przyszłości", która planowana jest na 20 listopada br.

5 października, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, wzięła udział w posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisja rozpatrywała m.in. petycje Naczelnej Rady Adwokackiej, dotyczące prawa do obrony tymczasowo aresztowanym oraz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej i procedury ich wypłaty w postępowaniach sądowych karnych i cywilnych. (czytaj relację)

6 października, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej i prezes Centrum Mediacji przy NRA została wyróżniona przez Uniwersytet w Białymstoku tytułem „Zasłużony dla Uniwersytetu”. Tytuł został przyznany za wyjątkowe zasługi na rzecz Uczelni, wkład w jej rozwój oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku.adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka jest wykładowcą Uniwersytetu w Białymstoku, na Wydziale Prawa, w Zakładzie Prawa Medycznego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Pani Mecenas odebrała dyplom podczas inauguracji roku akademickiego 6 października br. Inauguracja połączona była z obchodami 25-lecia Uniwersytetu w Białymstoku.

6 października, adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, adw. Anna Mazurczak,  wiceprzewodnicząca oraz członkinie tej Komisji: adw. Maria Radziejowska i adw. Patrycja Dyluś-Borcz, wzięły udział w spotkaniu online z Olgą Salomatovą, ekspertką Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przedmiotem rozmowy była sytuacja adwokatów na Białorusi i stosowane wobec nich represje w związku z wykonywaniem zawodu.

7 października, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej  (czytaj relację)

7 października, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, reprezentował NRA w pogrzebie prof. Tomasza Grzegorczyka.

7 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wręczył odznakę „Adwokatura Zasłużonym” Marianowi Turskiemu, dziennikarzowi, działaczowi społecznemu i więźniowi obozu Auschwitz-Bierkenau. Uroczystość miała miejsce w Klubie Adwokata w Krakowie.

7-10 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, adw. Stanisław Estreich, członek Prezydium NRA, wzięli udział w XIII Bieszczadzkim Rajdzie połączonym ze szkoleniem w Polańczyku.

8 października, adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA wziął udziału w posiedzeniu Standing Committee CCBE, które odbędzie się stacjonarnie w Brukseli.

8 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, otworzył konferencję online „Macierzyństwo w Adwokaturze”, zorganizowaną przez NRA i Zespół ds. Kobiet NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry