Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

11 października adw. Bartosz Grohman Sekretarz NRA oraz adw. Sławomir Ciemny – przewodniczący WKR spotkali się z Panią Julią Zybert- Prezesem ELSA Poland. Przedmiotem spotkania było omówienie nowych projektów ELSA Poland dedykowanych promowaniu Adwokatury.

11 października, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i r.pr. Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych spotkali się z wiceministrem sprawiedliwości Sebastianem Kaletą. Prezesi samorządów adwokackiego i radcowskiego poruszyli w rozmowie z wiceministrem kwestie dotyczące wysokości stawek za pomoc prawną świadczoną z urzędu. Omówiono także bieżące sprawy samorządów. (czytaj więcej)

13 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, dotyczącym organizacji konferencji "Wymiar sprawiedliwości w Polsce - perspektywa przyszłości", zaplanowanej na 20 listopada br.

13 października, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, wzięła udział w wysłuchaniu publicznym „Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych”. Organizatorem spotkania był Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni. Projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych spotkał się z bardzo krytyczną oceną, przedstawione wnioski, oceny i analizy kwalifikują całość tego projektu do odrzucenia. Obszerna opinia ILiPP dotycząca projektu, sporządzona przez adwokata Kamila Szmida, przekazana została do Komisji Sejmowej i udostępniona organizatorom spotkania.

13 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Rozmowa dotyczyła liczby punktów dla czasopisma Adwokatury Polskiej "Palestra" oraz programu edukacji prawnej. 

13 października, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA i adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA, spotkali się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prof. Marcinem Wiąckiem. (czytaj relację)

14 października, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w formie stacjonarnej (czytaj relację)

15 października, adw. Michał Pomorski wziął udział w posiedzeniu Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw nt. „Polski Ład – chaos w podatkach i niepewność w emeryturach”.

15 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, rozmawiał z SSO Wojciechem Łukowskim, zastępcą koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego na temat rozwoju Portalu Informacyjnego sądów powszechnych i na bieżąco zgłaszanych przez adwokatów uwag co do jego funkcjonowania.

15 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w ślubowaniu adwokackim w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.

15 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział online w spotkaniu z Zespołem ds. praktyki adwokackiej przy Prezesie NRA.

15 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, wzięli udział w spotkaniu online Zespołu ds. reformy systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu, systemu wynagrodzeń z urzędu oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.

15 października, adw. Piotr Zięba, wiceprezes WSD, spotkał się z adw. Michałem Szpakowskim, przewodniczącym komisji informatyzacji przy NRA, w celu ustalenia szczegółów w zakresie informatyzacji sądownictwa dyscyplinarnego, a zwłaszcza prac aktualizacyjnych strony internetowej WSD oraz stworzenia portalu orzeczeń sądów dyscyplinarnych. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry