Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.

16 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział w spotkaniu z sędziami Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury.

18 października, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

21 października, odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w formie hybrydowej. (czytaj relację)

21 października, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji NRA wzięła udział, jako prelegent, w konferencji zorganizowanej w Białymstoku z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji.

22 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Piotr Zięba, wiceprezes WSD, wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Tajemnica zawodowa prawników, dziennikarzy i lekarzy", która odbyła się w formie stacjonarnej w Radomiu.

22 października, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, wzięła udział w spotkaniu online Zespołu ds. reformy systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu, systemu wynagrodzeń z urzędu oraz nieodpłatnej pomocy prawnej.

22 października, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, adw. Piotr Zięba, wiceprezes WSD, wzięli udział w debacie, która odbyła się w formie hybrydowej, dotyczącej wypalenia zawodowego prawników pt. „Wypalenie zawodowe: realny problem czy prokrastynacja”. Debatę zorganizowała Komisja ds. Równego Traktowania NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry